Liên hệ

Liên hệ

https://www.apectrans.com
Công Ty CP Vận Tải Và Tiếp Vận Châu Á Thái Bình Dương

APECTRANS® là một tổ chức đầy tham vọng với mục tiêu cuối cùng là cung cấp dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp hấp dẫn và cạnh tranh cho các đối tác kinh doanh trong nước và quốc tế.

Mở cửa: 08:00-17:30 (T2-T6) & 08:00-12:00 (T7)

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.