Reefer container (Container chở hàng lạnh)

Apectrans đã đầu tư dàn Container lạnh mới, với hàng trăm vỏ container chuyên chở hàng lạnh với công nghệ tiên tiến trên thế giới hiện nay - XtendFresh.

XtendFresh - là công nghệ tiên tiến giúp hạn chế chất làm chín ethylene, điều hoà nồng đọ O2 và CO2 trong Container, giúp tăng độ tươi của thực phẩm từ 1.5 - 2 lần so với Container lạnh thông thường

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.